Pravidla nakládání s osobními údaji Steiner Media s.r.o.
1. Informace o Steiner Media
1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji společnosti Steiner Media s.r.o., IČ: 293 58 221, se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno - Bosonohy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 74826, (dále jen „Steiner Media“) upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.steinermedia.cz (dále jen „webové stránky“), zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen „uživatel“) a zákazníků Steiner Media, kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „zákazník“).

1.2. Steiner Media působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

1.3. Steiner Media jmenovala pověřencem pro ochranu osobních údajů, kterým je: Mgr. Zdeněk Steiner, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

2. Jaké údaje zpracováváme?
2.1. Údaje poskytnuté zákazníky. Na Steiner Media zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na Steiner Media nebo při vytvoření Vaší objednávky.

2.2. Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků i jméno a příjmení, firma, fakturační adresu, identifikační číslo, telefonní číslo a platební údaje. Pokud budete chtít, můžete uvést i další údaje, například adresu doručovací nebo poznámku.

2.3. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá Steiner Media informace o zboží, které naši zákazníci zakoupili. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává Steiner Media údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

2.4. Steiner Media nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.

3. Pro jaké účely údaje zpracováváme?
3.1. Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi Steiner Media a zákazníkem, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud nejsou údaje poskytnuty nemůže Steiner Media vyřídit Vaši objednávku.

3.2. Pro nabídku našich produktů zákazníkům Steiner Media formou obchodních sdělení využívá Steiner Media především e-mailovou adresu, příležitostně i telefonní číslo k zasílání SMS. V tomto případě zasíláme obchodní sdělení o produktech souvisejících se zbožím, které jste na Steiner Media již zakoupili. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů Steiner Media v podobě omezeného přímého marketingu. Steiner Media tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje Vám kdykoli odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování. Zákazníkům, kteří se po nabytí účinnosti těchto pravidel v rámci objednávky na Steiner Media zaregistrují, můžeme obchodní sdělení zasílat na základě souhlasu, který je zcela dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na dokončení Vaší objednávky. Souhlas Steiner Media udělujete v průběhu registrace na Steiner Media nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení. Pokud souhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat ani z výše uvedeného důvodu realizace oprávněných zájmů Steiner Media.

3.3. Pro nabídku našich produktů a propagaci Steiner Media formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využívá Steiner Media především e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky. Souhlas Steiner Media udělujete v průběhu registrace na Steiner Media. Vezměte prosím na vědomí, že registraci na Steiner Media mohou provádět pouze osoby starší 18 let. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení.

3.4. Pro lepší cílení reklamy a propagace Steiner Media zpracovává Steiner Media při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získává Steiner Media statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované.

3.5. Cookies jsou využívány také pro realizaci affiliate programu Steiner Media, kdy je zaznamenáno, zda jste do 30 dnů od kliknutí na reklamu Steiner Media na jiných webových stránkách nakoupili jakékoli zboží. Zpracování je opět možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním těchto cookies, který poskytujete již na webových stránkách našeho affiliate partnera, tedy na stránkách, kde jste klikli na reklamu Steiner Media. Pokud tento souhlas poskytnete a pokud zároveň poskytnete souhlas s ukládáním cookies pro tyto účely na webových stránkách Steiner Media, budou tyto cookies používány v souladu s pravidly používání cookies.

3.6. Pro zajištění zákaznické podpory využíváme údaje o Vašem jméně a e-mailu, které vyplníte před začátkem chatu s pracovníkem Steiner Media do příslušného chatovacího okna na webových stránkách. Vyplněním údajů vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním uvedených údajů. Vaše jméno a e-mailovou adresu pouze na základě zahájení chatu nijak dále nevyužíváme.

4. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení
Obchodní sdělení. Uživatelé i zákazníci Steiner Media mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:

kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení; nebo
vznést námitku proti zpracování osobních údajů u Steiner Media na e-mailové adrese info@steinermedia.cz nebo prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v těchto pravidlech.
Cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete Steiner Media ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.

5. Kdo má přístup k údajům?
5.1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány Steiner Media a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s steinermedia.

5.2. Steiner Media dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Steiner Media pro účely a způsobem, které Steiner Media stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které Steiner Media využívá, patří:

přepravní společnosti – Česká pošta, s.p., Direct Parcel Distribution CZ, s. r. o., PPL, s. r. o.
Zendesk, Inc. (zajištění služeb zákaznické podpory)
Gopay s.r.o. (zajištění platebního styku a nástroje pro on-line marketing)
Google LLC (nástroje pro on-line marketing)
Steiner Media s.r.o. (zajištění e-mailingu)
SmartSelling a.s. (nástroje pro on-line marketing)
Facebook, Inc. (nástroje pro on-line marketing)
Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing)
ManyChat (nástroje pro on-line marketing)
Olympic s.r.o. (zajištění affiliate programu)

6. Jak dlouho údaje zpracováváme?
6.1. Steiner Media zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona Steiner Media následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 10 let. Poté Bonami požádá o udělení nového souhlasu.

6.3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává Steiner Media po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

6.4. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí Steiner Media pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na Steiner Media vztahují.

7. Jaká jsou vaše práva?
7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Steiner Media a požadovat:

Informace ohledně osobních údajů, které Steiner Media zpracovává, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo Steiner Media. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.
Přístup k údajům, které jste poskytli Steiner Media, ať již v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám Steiner Media potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může Steiner Media správně vyřídit Vaši objednávku.
Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že Steiner Media zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již Steiner Media nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek Steiner Media Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od Steiner Media k jinému subjektu, kdy Steiner Media předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.
7.2. Dále mohou zákazníci Steiner Media vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě Steiner Media neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

7.3. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností Steiner Media se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Bezpečnost
8.1. Steiner Media dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Steiner Media klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany Steiner Media pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

9. Kontakt
S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na Steiner Media e-mailem na adresu info@steinermedia.cz, nebo na telefonním čísle +420 547 214 025.

10. Účinnost
10.1. Tato pravidla jsou účinná od 25. 5. 2018.