Pravidla nakládání s osobními údaji Steiner Media s.r.o.
1. Informace o steinermedia
1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji společnosti Steiner Media s.r.o., IČ: 293 58 221, se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno - Bosonohy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 74826, (dále jen „steinermedia“) upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.steinermedia.cz (dále jen „webové stránky“), zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen „uživatel“) a zákazníků steinermedia, kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „zákazník“).

1.2. Steinermedia působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

1.3. Steinermedia jmenovala pověřencem pro ochranu osobních údajů, kterým je: Mgr. Zdeněk Steiner, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

2. Jaké údaje zpracováváme?
2.1. Údaje poskytnuté zákazníky. Na steinermedia zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na steinermedia nebo při vytvoření Vaší objednávky.

2.2. Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků i jméno a příjmení, firma, fakturační adresu, identifikační číslo, telefonní číslo a platební údaje. Pokud budete chtít, můžete uvést i další údaje, například adresu doručovací nebo poznámku.

2.3. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá steinermedia informace o zboží, které naši zákazníci zakoupili. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává steinermedia údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

2.4. Steinermedia nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.

3. Pro jaké účely údaje zpracováváme?
3.1. Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi steinermedia a zákazníkem, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud nejsou údaje poskytnuty nemůže steinermedia vyřídit Vaši objednávku.

3.2. Pro nabídku našich produktů zákazníkům steinermedia formou obchodních sdělení využívá steinermedia především e-mailovou adresu, příležitostně i telefonní číslo k zasílání SMS. V tomto případě zasíláme obchodní sdělení o produktech souvisejících se zbožím, které jste na steinermedia již zakoupili. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů steinermedia v podobě omezeného přímého marketingu. Steinermedia tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje Vám kdykoli odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování. Zákazníkům, kteří se po nabytí účinnosti těchto pravidel v rámci objednávky na steinermedia zaregistrují, můžeme obchodní sdělení zasílat na základě souhlasu, který je zcela dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na dokončení Vaší objednávky. Souhlas steinermedia udělujete v průběhu registrace na steinermedia nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení. Pokud souhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat ani z výše uvedeného důvodu realizace oprávněných zájmů steinermedia.

3.3. Pro nabídku našich produktů a propagaci steinermedia formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využívá steinermedia především e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky. Souhlas steinermedia udělujete v průběhu registrace na steinermedia. Vezměte prosím na vědomí, že registraci na steinermedia mohou provádět pouze osoby starší 18 let. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení.

3.4. Pro lepší cílení reklamy a propagace steinermedia zpracovává steinermedia při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získává steinermedia statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované.

3.5. Cookies jsou využívány také pro realizaci affiliate programu steinermedia, kdy je zaznamenáno, zda jste do 30 dnů od kliknutí na reklamu steinermedia na jiných webových stránkách nakoupili jakékoli zboží. Zpracování je opět možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním těchto cookies, který poskytujete již na webových stránkách našeho affiliate partnera, tedy na stránkách, kde jste klikli na reklamu steinermedia. Pokud tento souhlas poskytnete a pokud zároveň poskytnete souhlas s ukládáním cookies pro tyto účely na webových stránkách steinermedia, budou tyto cookies používány v souladu s pravidly používání cookies.

3.6. Pro zajištění zákaznické podpory využíváme údaje o Vašem jméně a e-mailu, které vyplníte před začátkem chatu s pracovníkem steinermedia do příslušného chatovacího okna na webových stránkách. Vyplněním údajů vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním uvedených údajů. Vaše jméno a e-mailovou adresu pouze na základě zahájení chatu nijak dále nevyužíváme.

4. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení
Obchodní sdělení. Uživatelé i zákazníci steinermedia mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:

kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení; nebo
vznést námitku proti zpracování osobních údajů u steinermedia na e-mailové adrese info@steinermedia.cz nebo prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v těchto pravidlech.
Cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete steinermedia ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.

5. Kdo má přístup k údajům?
5.1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány steinermedia a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s steinermedia.

5.2. Steinermedia dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro steinermedia pro účely a způsobem, které steinermedia stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které steinermedia využívá, patří:

přepravní společnosti – Česká pošta, s.p., Direct Parcel Distribution CZ, s. r. o., PPL, s. r. o.
Zendesk, Inc. (zajištění služeb zákaznické podpory)
Gopay s.r.o. (zajištění platebního styku a nástroje pro on-line marketing)
Google LLC (nástroje pro on-line marketing)
Steiner Media s.r.o. (zajištění e-mailingu)
SmartSelling a.s. (nástroje pro on-line marketing)
Facebook, Inc. (nástroje pro on-line marketing)
Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing)
ManyChat (nástroje pro on-line marketing)
Olympic s.r.o. (zajištění affiliate programu)

6. Jak dlouho údaje zpracováváme?
6.1. Steinermedia zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona steinermedia následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 10 let. Poté Bonami požádá o udělení nového souhlasu.

6.3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává steinermedia po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

6.4. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí steinermedia pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na steinermedia vztahují.

7. Jaká jsou vaše práva?
7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na steinermedia a požadovat:

Informace ohledně osobních údajů, které steinermedia zpracovává, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo steinermedia. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.
Přístup k údajům, které jste poskytli steinermedia, ať již v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám steinermedia potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může steinermedia správně vyřídit Vaši objednávku.
Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že steinermedia zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již steinermedia nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek steinermedia Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od steinermedia k jinému subjektu, kdy steinermedia předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.
7.2. Dále mohou zákazníci steinermedia vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě steinermedia neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

7.3. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností steinermedia se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Bezpečnost
8.1. Steinermedia dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Steinermedia klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany steinermedia pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

9. Kontakt
S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na steinermedia e-mailem na adresu info@steinermedia.cz, nebo na telefonním čísle +420 547 214 025.

10. Účinnost
10.1. Tato pravidla jsou účinná od 25. 5. 2018.